Wudang Meditace - cesta k sobě / english here

Meditace je velké téma o velmi prosté a velmi účinné ,,věci,, . Stav bez myšlenek - tak je meditace mnohdy popisována. Mnoho publikací, mnoho různých návodů jak meditovat, proč meditovat ... Spousta meditačních technik, spousta informací ... Mě se zalíbil odstavec z taoistické knihy Tao Te Ching, který nám říká : ,, čím víc víš, tím méně rozumíš ( chápeš ) ,,  ... Tato a ještě pár dalších vět z této knihy mi utkvěly v hlavě, možná proto, že popisují mou vlastní zkušenost. Při povedené meditaci skutečně nepotřebujete vědět vůbec nic. 

 

Tai Ji Quan je také Meditace. Je to meditace v pohybu. Meditace jiného druhu. Přesto však stále ...      

STAV BEZ MYŠLENEK

 

MEDITACE je velmi prostá věc, která nevyžaduje příliš mnoho vědět. Vyžaduje ,,pouze,, disciplínu. Být schopen pravidelně meditovat každý den například 15 min. V dnešní době je to právě tato disciplína, věnovat si 15 min pravidelně každý den, to nejtěžší. Neustále o něčem přemýšlíme, něco plánujeme, neustále něco rozebíráme a to je přesně to, co v meditaci ustává, nebo přesněji řečeno, mělo by ustat. Nebo ještě jinak řečeno, myšlení se v meditaci stává nepodstatné a je v počátečním stádiu ignorováno, aby to nerušilo . Při meditaci v klidové pozici se naše myšlenky hemží a střídají a naším úkolem je toto hemžení pouze pozorovat. Netýká se nás to, protože my máme momentálně na práci něco jiného - MEDITACI. Při pravidelné meditaci se tato praxe stává méně a méně rušivá a my se dostáváme do styku sami se sebou. Tam kde tyto myšlenky už nemají takovou sílu. Čím zkušenější žák meditace, tím pokročilejší stádium meditace - hlubší zážitek vnitřního klidu.

 

Pro nás je důležité vědět, že meditace každý den 15 min. skutečně může změnit náš život k lepšímu. Čím jednodušší meditační technika, tím lépe. Pro začátek není špatné se soustředit na uvolnění celého těla, soustředění se na svůj dech, rovná záda ... Setrvejte v tichosti a správné pozici alespoň 15 min denně aniž by vás někdo rušil. Přeji Vám mnoho štěstí ve světě bez myšlenek.