FAQ / Nejčastější dotazy - Wudang

Proč cvičit Wudang taiji a kungfu ?

Wudang Taiji a Wudang Kungfu je něco jako ying a yang. Doplňují se a dohromady vytváří skvělý nástroj pro udržování zdraví a štěstí a psychickou stabilitu ve vašem životě. 

 

Why to practice Wudang taiji and kungfu ?  

Wudang Taiji and Wudang Kungfu is similar to ying and yang. They support each other and together create powerful tool for maintaining health and happiness and mental stability in our lifes.

Pomůže mi Taiji nebo Qigong s mým zdravotním problémem ?

Velké procento zdravotních problémů, včetně stresu a frustrací, je způsobeno disbalancí ying a yang - energie ve Vašem těle - ve Vašem energetickém systému. Taiji a qigong stejně jako kungfu vyrovnávají tyto disbalance a dostávají Vaše tělo a mysl do rovnováhy. Pročišťují energetické kanály a uvolňují energetické bloky v systému. Přirozeným způsobem masírují orgány, protahují svaly a šlachy a pomalými pohyby rozhýbávají klouby. To se projeví na celkovém stavu Vašeho zdraví. Toto má vliv i na Váš konkrétní problém. Všechno souvisí se vším ... Taiji a Qigong při běžné praxi jsou především záležitostí prevence. Při pravidelném dlouhodobém praktikování však přinášejí výsledky a pomáhají v mnoha směrech.

 

ENGLISH  Can Taiji or Qigong help with my health problem ?

Big percentage of health problems, including stres and frustration is caused by disbalance of ying and yang - energy in our body - in our energetic system. Taiji and Qigong as well as Kungfu balance these differences and put your body and mind in harmony. They clean energetic chanels and release energetic blockades in the system. They massage internal organs natural way, stretch muscles and tendons and with slow motions limber up our joints. This will bring effect to our overall health. This of course has also an influence on your concrete problem. Everything is related to everything ... Taiji and Qigong in the routine general practice is first of all matter of prevention. However long term, regular training can bring very good results and helps in many ways.