tel:  777 286 564

email :  [email protected]

Nabídka cvičení / training offer: 

 www.WUDANG-BRNO.cz

Místo současného pobytu / Place of a present address

Kontaktujte nás

WUDANGSHAN - místo studia / location of study 2009 - 2014