Kaligraf

Záznamy: 1 - 7 ze 7

Tento neznámý umělec kaligraf začal rozbalovat svoje práce před naší školou velmi spontánně a bez varování :o) Po té svolal všechny ze školy, aby se přišli podívat na jeho umění. Jeho práce údajně trvala 2 roky. Na svitcích uctyhodných rozměrů je jeho báseň, kterou nám také sám zarecitoval. Jako doprovod mu posloužil přehrávač, který měl připevněný k opasku. Jeho kameraman tak zaznamenal umělcovu prezentaci na videozáznam. Závěrečné potřesení rukou s mistrem a reklama byla hotova. Gratulujeme :o)

English

This to us uknown artist calligrapher started to unpack his work in front of our school very spontaineously and without any previous announcement :) After he called students and master so that everybody come and see his art. This huge calligraphy work took him 2 years to finish. On these scrolls was written his poem which he himself also recited to us. With the music comming from a little record player he recited part of the poem. His camera crew recorded the whole performance. At the end the necessary shake hands with shifu and business was finished. Very interesting experience. Congratulation to master calligrapher !! :o)