Příroda / Wudangské hory / Nature / Wudang Mountains

Wudang příroda v okolí klášterů a města Wudangshan je velmi lehce popsatelná. Krajina Wudangských hor nabízí strmé srázy, křovinové porosty místy smíchané s jehličnatými i listnatými stromy. Zřídka, ale přece potkáte bambusový porost na nevelké ploše. Ve většině případů hlídaný místními pro jejich vlastní potřebu. V létě je možné potkat hady, ovšem jsou velmi plaší a ještě jsem neslyšel, že by byl někdo v okolí napaden. Je, ale na místě být opatrný.

V okolí  Wudang klášterů uvidíte nádherná panoramata Wudangských hor, neobvykle tvarované vrcholy vytvářející typický dojem z návštěvy Wudangshan. V horách jsou stezky, kterých bych se z bezpečnostních důvodů držel a nevybočoval. Oblast Wudang je kamenitá a srázy jsou strmé. Je velmi lehké takto utvářenou přírodu podcenit a například zabloudit, nebo si někde vyvrknout kotník. Také se nám stalo, že jsme při pochodu narazili na divoké včely a ty nás vůbec nešetřily. V ten den jsme potkali dva takové roje. Největší zvíře, které jsem tady potkal byla velká veverka. Jinak můžete potkat dobytek, nebo kozy místních vesničanů.

Přeji příjemný zážitek při prohlížení v sekci wudangská příroda.

English

The nature in the area of temples and Wudang town is very easy to describe. Steap slopes, bushes mixed with conifers and leafy trees. The bamboo trees you can see very seldomly and only small areas. These bamboo spots are usually observed by local people for their own use. In summer is easy to come across snakes, however they are not that dangerous. I have met so meny already and never felt any danger or so. Just dont' panic :)

Arround the temples you can see beautiful sceneries of Wudang Mountains, unusually shaped peaks which give you typical impression of your visit. In the mountains there are pathways and I recommend to follow them and not improvise too much. This area is full of steap and unstable slopes. It can be easy this kind of nature underestimate and get lost or twist your ancle. Also during one walk we met two swarms of wild bees and they did not like us at all. So keep safe :o) On your mountain walks you can also meet cows, goats, squirrels.

I wish you pleasant visit of Wudang mountain nature.